top of page

title. Groeiklas

date. 2021

assignment.

​​​

Tijdens het project ‘’Leren outside de schoolbox, de Groeiklas’’ wordt onderzoek gedaan naar hoe leerlingen in scholen actief kunnen leren op hun speelplaatsen. Er wordt onderzocht hoe we actief leren op de speelplaatsen van lagere scholen kunnen stimuleren. Het project moet eenvoudig toegankelijk zijn voor leerkrachten om het te implementeren tijdens de lessen.

De methodes die gebruikt werden, vallen veelal onder de noemer van het Human-centered design. Dit is een methode die oplossingen zoekt door de gebruikers centraal te zetten in het designproces. Men gaat samen met de gebruiker problemen vaststellen, oplossingen bedenken, prototypes bouwen en deze testen en evalueren (Designkit, z.d.).

Het resultaat van het onderzoeksproject is de groeiklas: een ecosysteem dat dient om het actief leren op de speelplaats te verhogen. De Groeiklas bestaat uit DIY-moestuin modules, een community en een educatief lespakket. Scholen kunnen de verschillende modules combineren om te voldoen aan hun eigen specifieke noden en behoeften. De community is belangrijk om een duurzaam, langdurig moestuinproject te onderhouden. De community zorgt voor de organisatie en het onderhoud van de moestuin. Door te interageren met de modules vormen ze samen een circulair ecosysteem waarbij leren centraal staat.

Om het leren aan de hand van de Groeiklas toegankelijk te maken voor de leerkrachten werd een lespakket verbonden aan het project. Hierin staan activiteiten en lessen verbonden aan de leerdoelen die behaald moeten worden.

Actief leren wordt toegepast in het project doorheen het ganse schooljaar. Het begint bij het opmaken van een plan en kalender. Hierin wordt beslist wat de kinderen willen kweken. Verschillende gewassen worden op verschillende momenten gezaaid, geplant en geoogst. Aan de hand van die beslissing wordt het aantal en het type moestuinbakken gekozen. De plannen worden afgehaald. Alle bouwmaterialen kunnen gekocht worden in een doe-het-zelfzaak. De modules zijn zo ontworpen dat ze in elkaar gezet kunnen worden door kinderen met behulp van de bouwplannen. Er wordt gezaaid of geplant en de planten worden verzorgd. Na het oogsten van de planten wordt een feest georganiseerd door de kinderen waarbij de oogst wordt opgegeten. Overschotten kunnen verkocht worden om het volgende Groeiklas project te bekostigen.

​​

Versschuere_Robbe_3.jpg
Versschuere_Robbe_8.jpg
Versschuere_Robbe_4.jpg
Versschuere_Robbe_5.jpg
Versschuere_Robbe_2.jpg
Versschuere_Robbe_7.jpg
bottom of page